ตะวันออกอุตสาหกรรมจำกัดจำกัด
  • ที่อยู่4 pemimpin ขับรถ # 03-09 lip HING อาคารอุตสาหกรรมสิงคโปร์ 576147
  • ที่ตั้งโรงงาน4 pemimpin ขับรถ # 03-09 lip HING อาคารอุตสาหกรรมสิงคโปร์ 576147
  • เวลาทำงาน9:00-18:00
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาทำงาน)0065-81416102
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ติดต่อ

Sorry! No matches were found.